Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Những nội dung được đăng tải lên khophimhayy.net đều được mua bản quyền và yêu cầu không sao chép hay đạo nhái dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp những nội dung từ nguồn cung chính xác và trung thực nhất. Tuy nhiên những nội dung đó chưa chắn hoàn toàn đúng nên mọi quyết định đều nằm ở bạn.

Website này được lập ra để chia sẻ những bộ phim đã và đang được nhiều người yêu thích. Nhưng theo thời gian những nội dung này có thể bị thay đổi mà không báo trước.

Một điều quan trọng là trang web có chứa nội dung dành cho mọi lứa tuổi, mọi quyết định xem hay không là nằm ở bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có bất kì rủi ro nào xảy ra.

Những comment dưới những nội dung của chúng tôi là dành cho mọi người nên chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm khi có xung đột.

Khi tham gia vào khophimhayy.net thì cũng đồng nghĩa với việc các bạn chấp nhận những điều khoản mà chúng tôi là nêu trên.